Fiksna ortodoncija

FIKSNI APARATI – oni se sastoje od bravica i žica koje se lepe na površinu zuba i povezuju žicom.

Bravica može biti postavljena sa spoljašnje ili unutrašnje strane zuba.

Imamo više vrsta bravica – od vidljivih( klasične, metalne ) do slabo vidljivih ( estetska ), i nevidljivih (lingualne ili sakrivene).

Fiksni ortodontski aparati su najčešći ortodnski aparati i koriste se kada je potrebno da se ispravi veći broj zuba ili kada tretman treba da bude što precizniji i spreči problem u budućnosti.Cena se određuje zavisno od slučaja do slučaja, vrste aparata i veličine regije koju obuhvata aparat (terapija).


  • Vidljiva (klasična-metalna) od 400€ do 550€ po vilici
  • Vidljiva (samoligirajuća-metalna-Damon system) od 600€ – 700€
  • Slabo vidljiva (estetska-keramička, kompozitina, safir) 700€ – 800€
  • Slabo vidljiva (samoligirajuća estetska-keramička-Damon system) 800€ – 900€
  • Nevidljiva (lingvalna-inkognito, unutrašnja) od 800€ do 1200€ po vilici


Cena obuhvata sve troškove od dana postavke fixnog aparata do dana skidanja fixnog aparata, uključujući sve kontrole tokom terapije (aktivna faza terapije).


Načini plaćanja mogu biti sledeći:


  • Ceo iznos odjednom
  • Od početka jednak iznos rata
  • Jedan deo novca se daje prilikom postavke proteze, a ostalo u ratama.

Sve je stvar dogovora.